Det är enkelt att komma igång


1 Fyll i intresse-anmälan till höger

2 Coach Ola kontaktar dig/er och ni bokar tillsammans  
    in en 60 min konsultation ( kostnadsfri och du       
    förbinder dig ej till något )

3 Under konsultationen får du berätta mer         
    djupgående om det du vill uppnå, vad du vill ha hjälp
    med och du har även chans att i lugn och ro få svar på
    dina frågor. Mot slutet av konsultationen kommer vi
    fram till ett PT-paket som passar dina mål och då vet
    du även vad den ekonomiska investeringen blir. Sen är
    det helt upp till dig att avgöra om det är vad du söker. 

Intresseanmälan