Healthy foundation

MEDVETENHET - KUNSKAP - APpLICERING

optimera din hälsa och ditt välmående 

Mer energi, ett lugnare sinne och en kropp som känns bra varje dag

Healthy Foundation förbättrar din livskvalité och din hälsa genom att göra insatser inom de fundamentala områden, såväl fysiska som psykiska, som har störst påverkan att föra ditt liv i den riktning du värderar. En kombination av personlig coaching och strukturerade lättillgängliga egenstudier förändrar ditt liv under året vi jobbar tillsammans. 

Din Healthy Foundation-resa inleds med en kartläggning av din livsstil och hur dina vanor ser ut. Utifrån informationen från kartläggningen, dina önskemål, behov och mål startar du sedan resan med första modulen, att bygga upp din fysiska och mentala medvetenhet. Denna kommer du sedan använda dig av och fördjupa i varje kommande modul. Därefter följer den modul som kommer göra störst skillnad för dig. Inom varje nyckelområde skapar vi löpande kraftfulla vanor som ger dig mer energi, sinnesro och en kropp som känns bra varje dag.

Medvetenhet

Healthy foundations grund vilar på fysisk och psykisk medvetenhet. Förmågan att lyssna in och förstå vad din kropp och ditt sinne signalerar är grunden för din hälsa och för att du skall må riktigt bra. Din resa börjar med att strukturerat träna denna förmåga. När denna grund är lagd är det dags att fördjupa kunskapen inom varje nyckelområde som påverkar din hälsa.

KUNSKAP

Kunskapen inhämtar du genom våra "bite-sized" föreläsningar och live coaching ett ämne i taget. Teori och praktik och presenteras på ett pedagogiskt sätt så att du lätt kan ta till dig den även om du har mycket i livet.  Fokus ligger på den kunskap som ger dig störst vinst med din investering av tid och energi, inget "fluff".  Med din nyvunna kunskap är det  dags att förändra livet genom att applicera den.

APPLICERING

Vi vet att det många upplever som svårast är att just klara av att skapa en ny vana eller förändra ett beteende. Med vår erfarenhet och personlig coaching skapar vi en för dig personlig väg till förändring. Med lång erfarenhet av att hjälpa människor skapa hälsosamma vanor har vi tillvägagångssätt som hjälper dig lyckas.

 

Kunskapen och resultaten från Healthy Foundation kommer följa med dig RESTEN AV livet.För intresseanmälan och mer information