Mastery of Body & Mind


Jag hjälper dig att genom rörelse bemästra kropp och sinne så att du får balans i livet samt kan prestera och må bra såväl i som utanför gymmet.


Vad du än gör i livet så använder du både kropp och sinne tillsammans och de påverkar ständigt varandra. Borde inte din träning då återspegla hur du som människa fungerar? Självklart ska den det!

Mastery of Body & Mind är ett helhetskoncept där:

 • Din hälsa alltid är viktigast
 • Du tränar din andning och lär dig hur den påverkar sinnesstämning och kroppskontroll
 • Du tränar upp din kropp på det enda hållbara sättet. Genom att först skapa en kvalitativ grund som du sedan stegvis utvecklar din träning ifrån
 • Du lär dig grundläggande principer som du sedan kan applicera på alla övningar du vill lära dig
 • Du lär dig röra dig smidigt och kraftfullt
 • Du lär dig hur du fokuserar sinnet för att kunna koncentrera dig bättre, orka mer, hålla dig lugn under press och vara bättre på att vara i nuet
 • Du lär dig hur DU skall äta för att kunna prestera och må bra
 • Du lär dig hur sömn, vila, kost, stress och andra livsstilsfaktorer hänger ihop och påverkar dig
 • Du lär dig hur du skapar nya, hälsosammare vanor på ett hållbart sätt
 • Träningen syftar till att fostra Flow-state
 • och mycket mycket mer

Med träning blir allt detta naturligt för dig och du kommer märka att du mår och fungerar bättre. Och när du fungerar bättre, så fungerar allt i ditt liv bättre.                        

                             "Nothing works unless you do"

Grunden för dina framgångar, Mastery of Body & Mind ligger i din dagliga personliga träning. Denna livslånga process där resan är  lika viktig som målet ger dig lärdomar och en bättre förståelse av dig själv och hur du skapar balans i livet som helhet.

Varje persons resa mot Mastery of Body & Mind ser olika ut men i grunden måste vi alla följa grundläggande lagar och principer om vi vill kunna prestera och må bra, både i och utanför gymmet. Dessa grundläggande lagar och principer är vad din träningsplan kommer vara uppbyggd på. Är du redo att ta dig an resan mot ditt mål och Mastery of Body & Mind?


/Coach Ola